Zwroty i reklamacje

Szczegółowe informację dotyczące reklamacji oraz zwrotów zawarte są w naszym regulaminie.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z prawem klient może zwrócić kupiony przez Internet towar bez podania przyczyny. Powinien w tym celu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Oświadczenie można przesłać na maila: firma.amak@interia.pl. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Ustawa przewiduje również wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość takie jak np. dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; dostarczanie towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacja i rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres firma.amak@interia.pl. W przypadku reklamacji prosimy o dokładne opisanie problemu. Firma Amak dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla klienta. Sposób postępowania reklamacyjnego uzgadniany jest z klientem indywidualnie.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres firma.amak@interia.pl.

3. Firma Amak dokłada wszelkich starań, by wszelkie roszczenia reklamacyjne rozpatrywać na korzyść Klienta w sposób uzgodniony z Klientem. Jednak zgodnie z prawem Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z sądowego, jak i pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. sposobów rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.